“Teravaks on läinud probleem Roosi korteris olevate magistraalkütte torudega,” kirjutab Aava. “Kuna katus on juba pikemat aega soojustamata ja aken kaetud vaid kilega, kahjustab mööda küttetoru jooksva küttevee jahtumine kogu maja soojusrežiimi, mis toob omakorda kaasa ulatuslikke kulutusi kõigile korteritele.” Lisaks tekitavad lohakad ehitusmehed Aava meelest tolmusaastet ja müra. Seda ka puhkepäevadel, mis on ühistu sisekorraeeskirja jäme rikkumine.

Tagatipuks olevat Roosi suhtumine toimuvasse ühistu esimehe kinnitusel ülimalt ükskõikne.

“Ta väldib kontakte ühistu juhatusega ja teatab, et ei saagi midagi teha, sest ehitajad on lihtsalt niisugused. Ise ta ei kannata, kuna elab remonditööde ajal mujal.” Aava toonitab, et noorpoliitik ei ole kirjanike majas esimene “poliitiline prominent”, ent varem selliseid probleeme esinenud ei ole.

11. novembriga dateeritud kirjale vastab spiiker 15. novembril lakooniliselt, et on palunud Roosil korteriremondiga tekkinud probleemid lahendada. Spiikri korraldusel vastas respublikaan kirjalikult ka ühistule, kinnitades, et on ühistu esimehe nõudmised täitnud ning “tekkinud ebameeldivustest ei jää üle muud, kui vabandada naabrite ees”.

Ekspressi küsimuse peale, milles asi, prahvatavad pooled nagu ühest suust, et vastane esitab valeinfot. “Remonti alustasin juuli keskel, mitte mais, nagu Aava väidab,” kinnitab Roos.

“Mina ei ole talle neid remondimehi soovitanud,” raiub Aava, üllatudes, et Roosi majaelanikele saadetud kirja 9. punkt sedasi väidab. Mees kahtleb, kas Roos jaanuari lõpuks remondiga ühele poole saab.

Siiski jagub pooltel vastastikku ka mõistmist. Aava sõnul tunnevad majaelanikud Roosile kaasa, et ta niisuguste ehitajate otsa sattus.

Roos kiidab jällegi ühistu esimeest ennastsalgava töö eest. “Enamik majaelanikke tunneb teineteist juba 60ndatest. Kõik on korraldatud, kuni hoogtööpäevadeni. Aaval on muidugi raske, nõudlik rahvas elab seal. Ja see ei ole esimene kord. Üks Soome saatkonnatöötaja pidi majast lausa ära kolima.”

Remondivaidlusse kaasatud parlamendispiiker Ene Ergma ei mäleta, et varem oleks selliseid muresid temani ulatunud. “Tavaliselt saadame kaebused fraktsioonidele. Praegusel juhul, kuna Reet Roos on minu erakonnakaaslane, kutsusin ta enda juurde ja palusin asi korda ajada. Arvan, et see peaks olema inimeste vahel lahendatud, mina ei ole ju parteikomitee.”