Tegelikult tean selle huvitava esinemis­pakkumise tausta. Nimelt tegime Tartu ülikooli üliõpilaste Maria Ulfsaki ja Marit Ruudaga 2002–2003 kaks telepildi analüüsi, kust selgus, et sõnasaavaid naisi on Eesti teleekraanil tublisti vähem kui mehi ja seda kõikides programmides, alustades uudistest ja lõpetades isegi meelelahutusega. Sellest projektist on üht-teist välja lekkinud, muu hulgas teavitasin ühel seminaril ootamatutest tulemustest mõni aeg tagasi ka ETV töötajaid.

Kõige huvitavam oli nende jaoks vahest see, et ETV pildis oli enne reklaami ärakadumist kevadel 2002 palju rohkem sõnasaavaid naisi kui nüüd, kui reklaami ETVs enam pole ja saatepilt on tublisti kvaliteetsem. Koos kvaliteedi tõusuga on ETV pildist kadunud ka naised ja seda isegi meelelahutussaadetes, mis on üldiselt naiste pärusmaa meedias (täpsustaks: naiste kui tegelaste pärusmaa, mitte kui tegijate pärusmaa). Sõnasaavate naiste osakaal ETV pildis oli reklaamieelselt 34%-lt langenud 27%-le!

Miks kvaliteet ei soosi naiste ilmumist telepilti? Seletusi on mitmeid. Kvaliteetmeedia on eliidikeskne erinevalt kollasest ajakirjandusest. Eliidi hulgas on naisi üldiselt ja eriti Eestis vähem kui rahva ja meelelahutustegelaste hulgas, kellest kirjutab kollane press. Nii on loogiline, et mida "kõvem" on meedia sisu, ka teleprogramm, seda mehisem.

Loomulikult oleneb naiste ja meeste arv ekraanil ka ajakirjanduslikest valikutest, kui suure eetriaja hõlmavad sellised teemad nagu relvad, tipp-poliitika, tipp-sport – Eestis meeste alad. Seda tõsiasja ei saa teletegijad muuta. Et naisi uues kvaliteetses ETVs rohkem ekraanil räägiks, umbes nagu Yleisradios, tuleks tekitada uusi formaate, mis tooksid naissaatejuhte, või siis tõenäolisem: kutsuda naisi saatesse, kus tavaliselt käivad mehed, näiteks "Teletaip". Seda nüüd üritataksegi ja jääb üle ainult edu soovida.

Mis tähtsust sellel õieti on, kas telepildis on rääkijateks mehed või naised? Tähtis on ju, et oleks huvitav ja mitmekesine programm, mida inimesed vaataksid. Avalik-õiguslikul telekanalil, mida rahastavad maksumaksjad, on siiski teatud kohustused üldsuse ees, näiteks kohustus võimalikult tasakaalustatult kajastada eri ühiskonnagruppide tegevust ja anda eri ühiskonnagruppidele ka sõna. Naised, kes teleekraanil vaikides pealt ei vaata, mis mehed teevad, ongi üks märk tasakaalust telepildis. Ja väga hea märk on, kui 25aastaste naisenägude ja keskealiste meeste sekka eksib teleekraanile vahel ka mõni vanem ja elukogenum naisenägu.