sidebar

Saatuslikud lepingud
15. nov 1991 kinke-eelleping. "Mina, Elfriede Niklus ühelt poolt ja mu pojatütar Sirle Niklus teiselt poolt sõlmisime käesoleva eellepingu sellele järgnevale seaduslikule kinkelepingule. Olen 83-aastane II grupi invaliid, vajan igapäevast hooldusabi nii enesele kui ka kogu majapidamise korrashoidmiseks. Kuna seda abi mu poeg Mart-Olav Niklus mulle pakkuda ei saa (ta on invaliid nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt), siis olen otsustanud oma hooldajale Sirle Niklusele kinkida elusasemeks oma majavaldusest teisel korrusel asuvad kaks tuba kõigi majas asuvate ruumide kasutamisõigusega. Sirle Niklus omalt poolt tõotab hooldada mind mu elu lõpuni ja siis ka matta. Ta tõotab kasutada temale kingitud ruume isiklikult, ei kingi neid ära, ei pandi, ei vaheta, ei asu ise elama kuhugile mujale minu elupäevade vältel. Ta hoiab kõik eeskujulikus korras ja teeb ka vajalikud remondid. Tema hooldada jääb ka aed. Tema kodunt eemaloleku aegadel toob ta kohale kellegi asendushooldaja, kes tema kohustusi täidab. Allkiri /E.Niklus/ Käesolev eelleping on mulle vastuvõetav ja tõotan seda pidada. Allkiri /S.Niklus/

27. mai 1992. Samasuguse sisuga eelleping teise pojatütre, Silva Roosega. Ka Silva tõotab majapidamise ning vanaema eest viimase elupäevade lõpuni hoolitseda ja saab vastutasuks kaks tuba alumisel korrusel. Kuna Silva on tehingu ajal alles 13aastane, kirjutab tema eest lepingule alla ema Valli Roose.