Eesti Ajaloomuuseumi eelkäija Eestimaa Provintsiaalmuuseumi autograafide kollektsioon on põhiosas süstematiseeritud 1870. aastate algul. Muude seas leidus seal ka väärtuslik kollektsioon "Autographen berühmter Componisten und Sängerinnen".

Selle esimene museaal, nr 121, noodikäsikiri (üldjärjestuses) kannab 1. lk-l tiitlit "Cadenza per il 1:mo Allegro: del Mozart" (viitab kontserdi esimesele osale), 2. lk pealkirjad "Eingang in Rondó" ja "Cadenza per il Rondó"osutavad aga kontserdi finaalile. Kõik on kirja pandud ühe ja sama käekirjaga.

Kollektsioonile on lisatud ka (tõenäoliselt muuseumi konservaatori ja varahoidja Paul Eduard Jordani) kommentaarid käsikirja ja nende autori kohta.

Eestimaa Provintsiaalmuuseumi "mantlipärija" Eesti Ajaloomuuseumi arhiivis on tänini säilinud mainitud kollektsiooni väärtuslikema (?) arhivaalina need noodid. Käsikirja noodipaberi, selle mõõtude ja vesimärkide, tindi ja käekirjanäidete jms abil polnud tänapäeval raske tuvastada, et tegemist on Wolfgang Amadeus Mozarti Klaverikontserdi B-duur (ühtlasi viimane klaverile loodud kontserdižanris teos) "kadunud" soolokadentside autograafiga. Need osutusid autori käega kirja pandud soolokadentsiks kontserdi esimesele osale, ja finaali kaheks soolokadentsiks.

Kõrvuti Mozarti kadentsidega leidub samas kollektsioonis ka Carl Maria von Weberi autograaf visanditega ooperile "Oberon", kuulsatest lauljatest on esindatud autogrammidega Jenny Lind ja Gertrud Elisabeth Mara.