Koskil kaugempal jalotas Kaplinski

Võro-Tarto maanteeplatsil postitõlla – autovõlla

Pasonal postitee aja loo kaja

Hobesel kaeramootor ja varblase

Karmin tõi Ihamarru rakettfallose

Venlastel om sõnnulgi sugu

Läämi asetami nelke ja pärgasit

Pääle rüüpami puskarit (Puskaru)

Ja tilli laseme orgu (Tilleorg)

Lätt ihogi marro (Ihamaru)

Ja latsigi saase kari (Karilatsi)

Veel võtas Pronksmehe lakka hainuhe ligi

Siis teda är ei situ ka valgempa tuvi

            &nbsp ;             & nbsp;            &nb sp;            &nbsp ;             & nbsp;            &nb sp;            &nbsp ;    

Päris vanasti käidi hobestega mööda seda vana Võru-Tartu maanteed laadale, linna. Legendi järgi võeti Puskarus teel laadale puskarit, Tilleorus teadagi juba mida, Ihamarus ihu päris marus ja Karilatsis asi ühelpool... nii lihtne see oligi. Karilatsis on talurahvamuuseum, Tilleoru äärepääl maanteemuuseum, ise ma Ihamarus. Ümbruses veel Kiidjärve, Taevaskojad.
Tulge ja kaege perra!