Eesti linna turvaülema lemmikteos on “Mein Kampf”.

Nagu on teatavaks saanud IA Regnumi kaastöötajatele, leiab Eestis Pärnu linnas aset fašistlikult meelestatud tegelaste soosimine, mis isegi Eesti revanšistlikes oludes on senikuulmatu. Nimelt on Pärnus linnavalitsuse liikmeteks saanud mitte üks, vaid vähemalt kaks täiesti avalikult oma natsisõbralikkust demonstreerinud poliitikut.

Möödunud nädalal avaldas kohalik ajaleht Pärnu Postimees materjali, millest selgub Pärnu linnavalitsuse liikme Saar, Simmo tõeline pale. Saar on interneti suhtlusportaalis orkut.com enda kohta avaldanud info, et tema lemmikraamat on “Mein Kampf”, mis teatavasti oli Adolf Hitleri peateos. Seoses sellega ei ole üllatav ka antud tegelase üldine moraalne taust, mida “gospodin” Saar tutvustas orkut.com’is ingliskeelse lausega “I am an agressive bastard” (tõlkes “Ma olen üks agressiivne mölakas”). Ei jää kahtlust, et agressiivsus on tolle Eesti linna juhtiva poliitiku puhul võidule pääsenud just “Mein Kampfi” mõjul.

Samuti on avaldatud materjalidest ilmnenud fakt, et Saar osaleb antud veebisaidi foorumites, mis puudutavad Hitlerit ja hitlerlaste tankikomandöri Michael Wittmanni.

Üksnes haletsusväärse faktide kinnimätsimisena mõjub selliste paljastuste juures nende materjalide hilisem kõrvaldamine orkut.com’ist. Samuti ei vähenda sündmuste kaalu Eesti ajalehe Pjarnuskii Ekspress kirjutis, et 25aastane Saar on varem Pärnus käinud vaid paar korda ega oma isegi kõrgharidust.

Eriliselt murettekitav on Saare ilmse natsilembuse juures asjaolu, et ta vastutab linnavalitsuses turvaküsimuste eest. Ka Hitler alustas Saksamaal võimulepürgimist SA rünnakrühmade loomisega turvalisuse ettekäändel.

Pärnu meeriks aga valiti tuntud paremäärmuslane Mart Viisitamm, kes varasemal perioodil on poseerinud fotograafidele Saksa Wehrmachti mundris, millest Eesti ajakirjandus on ka avaldanud vastavad fotod. Poseerimine toimus teatavasti Viisitamme sünnipäevapeol, millega antud natsimeelne tegelane rõhutas oma Wehrmachti mundrisse riietumise erilist tähtsust.

Viisitamme sellist teguviisi üritasid Eesti võimuringkonnad kinni mätsida. Prooviti isegi väita, et tegu olnud natside karikeerimisega, kui ometi faktid kõnelevad selgelt teist keelt. Intervjuus Izvestijale kinnitas Viisitamm: “Mulle lihtsalt meeldis niiviisi riietuda,” ning teatas, et ei poolda natsisümboolika, näiteks haakristi keelustamist, sest siis tulevat keelustada ka punane värv.

Tuletame meelde, et just Pärnus püstitati esmakordselt ka monument Eesti SS-diviisile, mis on antifašistide seas hilisemalt tuntud kui “Lihula monstrum”. Kuna tol ajal veel Viisitamme ja Saart Pärnu linnavalitsuses ei olnud, tuli monstrum ajutiselt demonteerida ja mujale viia.

Kõige hämmastavam on asjaolu, et Saar ja Viisitamm ei esinda sugugi sellist natsionalistlike äärmuslaste klikki nagu Isamaaliit, vaid Eesti Keskerakonda, mis on sõlminud ametlikult koostöölepingu meie parteiga Ühtne Venemaa ja väidab, et omab ka Eesti venekeelse elanikkonna seas suurt toetust.

Meile on arusaamatu, miks Ühtse Venemaa presiidiumi sekretär Vjatšeslav Volodin nõustus 2005. aasta 24. mail kohtuma Eesti Keskerakonna esimehe Edgar Savisaarega, kes näib sallivat oma parteis eelnimetatud tegelasi ja soosib koguni nende tõusmist juhtivatele kohtadele ­Eesti munitsipaalvõimu juures.

--------- 

* Ametliku kommentaari projekt, vabaks kasutamiseks Vene Föderatsiooni Välisministeeriumi Info- ja Pressiosakonnale.

???????????? ??????????? ??? ?????????? ????????? B>

??????????? ?????????? ? ?????? B>
______________________________________

119200, ?????? ?-200,?????????? ?????? ??., 32/34 ???.:(095) 244-4119,????:244-4112
e-mail: dip@mid.ru, web-address: www.mid.ru

Pressiteade

Vene Föderatsiooni VM informatsiooni- ja pressiosakonna kommentaar seoses Vene massiteabevahendite küsimustega, mis puudutavad viimasel ajal teatavaks saanud fakte fašistlike meeleolude kohta Eesti linna Pärnu juhtkonnas.

Number XXXX-10-11-2005

KÜSIMUS: Neil päevil on Eestist ja konkreetselt Pärnu linnast jõudnud meieni faktid selle kohta, et selle linna juhtkonnas on võtnud võimust ilmselgelt fašismimeelsed tegelased, keegi Mart Viisitamm ja tema käsilane Simmo Saar. Näib, et Pärnust on saamas meie aja Nürnberg. On palve kommenteerida neid muret tekitavaid sündmusi.

VASTUS:

Tõepoolest, sellised faktid ei saa jätta meis muret tekitamata. Lisagem, et sellega on esitatud väljakutse kogu rahvusvahelisele üldsusele. Tuletame meelde, et tegu ei ole esimese korraga, kus Eestis ilmnevad võimulolevate poliitikute seas nähtused, millega kiidetakse heaks hitlerlaste heroiseerimine. Ometi on teada, et Nürnbergi tribunal tunnistas kogu natsirežiimi ja tema üksikute juhtide tegevuse eraldi kuritegelikuks.

Jääme ootama, et ametlik Tallinn reageerib adekvaatselt meiepoolsele protestile. Jälgime ka edaspidi tähelepanelikult Eestis toimuvat ning astume resoluutselt vastu igasugustele katsetele õigustada fašismi.

10. novembril 2005. aastal

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid