„Tüli kahe omaniku vahel on seni olnud Eesti Raudtee arengule ainult takistuseks," kommenteeris ettevõtte juhatuse liige Kaido Simmermann. „Loodan, et edaspidi suhted riigiorganite ja kohalike omavalitsustega paranevad. Ja kui seni on paljud meie inimesed olnud seotud tülide lahendamisega, siis nüüd saab neid kasutada raudtee arengu hüvanguks."

Tehingu lõpetamise protseduurid toimusid teisipäeva hommikul SEB Eesti Ühispangas. Riiki esindav vandeadvokaat Tarmo Sild ning Eesti Raudtee senise eraosaniku BRSi esindajad allkirjastasid tehniliste ülekannete lepingu, kus oli täpne kirjeldus, kuidas erastamislepingu lõpetamine aset leiab. Allkirjastati ka deposiidileping, millega BRS deponeeris riigi võimalike nõuete katteks 50 miljonit krooni, samuti rahvusvahelistes vahekohtutes menetletavatest vastastikustest hagidest loobumise taotlused.

Ühispangas viidi läbi ka Eesti Raudtee erakorraline üldkoosolek 2004. ja 2005. aasta majandusaasta aruannete kinnitamiseks ilma ümberhindluseta ning anti vastastikku korraldused ühelt poolt 66 protsendi Eesti Raudtee aktsiate ning teiselt poolt 2,35 miljardi kroonise hüvitise ülekandmiseks. Üldkoosolekul kutsuti tagasi BRSi poolt määratud Eesti Raudtee nõukogu liikmed, määrates nende asemel uued.

Olles kontrollinud toimingute vastavust nõuetele, kandis pank üheaegselt aktsiad üle riigile, hüvitise ja dividendid BRSile ning deposiidi vahekontole.

Pooled allkirjastasid täna ka sulgemismemorandumi, kus kinnitati, et sulgemine toimus vastavalt kokkulepitule ning vastastikku pretensioone ei ole.

Eesti Raudtee tagasiostmine 

  • 14. septembril 2006 otsustas valitsus alustada Baltic Rail Services OÜ (BRS) esindaja ASiga  Suprema Securities läbirääkimisi AS Eesti Raudtee enamusaktsiate erastamislepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel, lähtudes Suprema Securities poolt valitsusele tehtud pakkumisest.
  • 9. oktoobril 2006 kiitis valitsus kabinetinõupidamisel heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning BRSi poolt parafeeritud Eesti Raudtee enamusaktsiate võõrandamise ja erastamislepingu lõpetamise lepingu.
  • Vabariigi Valitsuse 10. novembri korraldusega, millega kiideti heaks erastamislepingu lõpetamine ja Eesti Raudtee aktsiate tagasiostmine riigile, tehti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ülesandeks hiljemalt 2007. aasta mais esitada valitsusele raudtee arengu edasine tegevuskava ja Eesti Raudtee uus äriplaan.
  • 6. detsembril 2006 kiitis Riigikogu teisel lugemisel 56 häälega heaks eelnõu AS Eesti Raudtee erastamislepingu lõpetamise ja AS Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise kohta. Otsuse "AS Eesti Raudtee ümberkujundamine ja erastamine" võttis Riigikogu vastu 25. veebruaril 1999. aastal.