Tulevikus tuleb Eestisse üks mobiil-TV võrk

Levira on mobiil-tv teemaga tegelenud juba mõnda aega, seni siiski rohkem enda harimiseks ja õppimiseks, kuna reaalse teenuse käivitamiseks ei ole seni olnud valmis tehnoloogia ega ilmselt ka tarbija.
Olles uurinud ja tutvunud erinevate mobiil-TV-tehnoloogiatega ning arvestades Euroopa Komisjoni soovitusi, oleme täna jäänud peatuma just DVB-H tehnoloogial ning hetkel viimegi end sellega põhjalikult kurssi. Erinevalt tavapärasest digitaaltelevisioonist on mobiil-TV kahtlemata tunduvalt komplitseeritum, mistõttu optimaalse ning töökindla lahenduse väljatöötamine võtab suhteliselt palju aega ja vaeva. Siiski võin öelda, et oleme teinud suuri edusamme ega välista, et mingis mahus testplatvormi ja -teenusega jõuame me veel tänavu Tallinnas eetrisse.
Samuti oleme juba pea aasta arutanud erinevaid koostöövõimalusi potentsiaalsete koostööpartneritega: mobiiltelefonifirmade ja televisiooniteenuste pakkujatega. Eesmärgiks on leida just Eesti konteksti sobivaim tehniline lahendus ning ka ärimudel.
Kuna DVB-H kasutab samu ringhäälingusagedusi mis tavatelevisioon, siis sagedusressursi piiratuse tõttu näeme, et tulevikus tuleb Eestisse üks DVB-H-tehnoloogial baseeruv mobiil-TV võrk, mida opereerib neutraalne võrguoperaator, näiteks Levira, ning mida kasutavad eri teenusepakkujad, näiteks mobiilifirmad. Selles võrgus edastatakse 30–40 telekanalit ning lisaks tasulistele teenustele läheb eetrisse ka teatud arv tasuta vastuvõetavaid kanaleid, milleks on näiteks rahvusringhäälingukanalid.
Levira poolt vaadates võiks reaalne DVB-H kommertsteenuse käivitamine toimuda juba järgmisel aastal, kuid see eeldab eelkõige võrgu ehitamiseks vajalike sageduste kasutamise võimalikuks tegemist riigi poolt. Tehnilise poole pealt on Levira selleks 2008. aastal kindlasti valmis.

Indrek Lepp
Levira juhatuse liige