2022. aastal täiemahulise sõja puhkemise järel on Strelkov oma blogipostitustes Vene sõjaväge armutult kritiseerinud, kuid siiski jäänud sõja pooldajaks. Poolteist aastat pärast täiemahulise sõja algust sai ta viimaks süüdistuse äärmusluses.


Kagu-Ukrainas keskvõimu vastu sõdivatesse tüüpidesse võib suhtuda erinevalt: terroristid, separatistid, avantüristid, vabadusvõitlejad, sissid, või siis hoopis ... romantikud.

Donetski Vabariigi (niinimetatud) vägede juhiks ning kohakaasluse alusel ka kaitseministriks on Igor Girkin, sõjanimega Strelkov, keda on juba mõnda aega seostatud Vene sõjaväeluurega. Ta eitab seda, küll aga möönab enda veel hiljutist kuulumist FSB ridadesse. Talle omistatakse ka polkovniku (koloneli) auaste.

See on pilt Girkin-Strelkovist kui Venemaa jõustruktuuride käsilasest. Ent mõned tema fännid, nagu ka teda vihkavad inimesed, nimetavad teda tulnukaks minevikust. S-trelkov olla „Denikini armee viimane ohvitser“.

Mida see tähendab?