Füüsika, täpsemini pisiosade optika alal oli Karl Rebase (1926 - 2007) õpilaseks Peeter Saari, kelle õpilaseks end omakorda peab endine haridusminister Jaak Aaviksoo.

Bareljeefi tellimise kunstik Mati Karminilt algatas Tina 21A korteriühistu. Kõne pidas ka sama maja elanik ajaloolane Raimo Pullat ja põllumajandusdoktor Arnold Rüütel.

Arnold Rüütel meenutas, et Karl Rebase juhtimisel pidas Teaduste Akadeemia alati au sees Eesti põlluteadust.Laiemalt võib Teaduste Akadeemia presidendi Karl Rebase teeneks lugeda seda, et kuigi tema presidentuuri lõpp kujunes üsna nomenklatuurseks, pandi Rebase juhtimise ajal tugev alus Eesti teaduse materiaalsele baasile ning ka isikoosseisule - inimeste tähtsust armastas Rebane alati rõhutada.

Selle kõige baasilt oli Eesti teadusel suhteliselt kergem edasi liikuda juba lääneriikides kehtinud konkurentsipõhisele teaduskorraldusele.

Kohal viibisid Teaduste Akadeemia endine ja praegune president, vastavalt akadeemikud Jüri Engelbrech ning Richard Villems.

Pidulikku sündmust tuli jälgima ka Georg Liidja ning majas elav Karl Rebase pojatütar Kadri Rebane, kes on Tallinna Ülikooli õppejõud. Sõna võttis ka akadeemik Anto Raukas.