See täiendav kogu, mis moodustataks lähtuvalt inimeste vastutusest ja positsioonist ühiskonnas, kaitseks pikaajalisi programme ja otsustusi, mis peavad ulatuma üle valimistsüklite. Seda kogu võiks juhatada vabariigi president.