Rõivas kavatseb tähtsustada eeskätt torujuhtme võimalikult kiiret ehitamist. “Kui meil tekib toruühenduste abil üks suur turg Soomest Poolani, suureneb nii meie kui ka Soome varustuskindlus ja koos sellega energiajulgeolek,” selgitas valitsusjuht.