Kuigi aasta hakkab tasapisi ühele poole saama, pole piirdeaia rajamise osas esimestest sammudest kaugemale jõutud. Presidendi kantselei avalike suhete osakonna juhataja Piret Pert vastas Ekspressile, et praeguseks on kantselei tellinud muinsuskaitse eritingimuste koostamise, pärast mida tuleb taotleda Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt ka projekteerimise üldtingimused.

Kui need mõlemad on saadud, kuulutab Riigi Kinnisvara AS (RKAS) välja projekteerimise hanke. Arvatavasti juhtub see tänavu.

Eelnevast tulenevalt ei tea kantselei piirdeaia autoreid, ei saa tutvustada eskiise ega projekti ennast. Samuti pole teada, millal võiks ehitus alata ega ka seda, kes on ehitaja.

Küsimusele, miks piirdeaia ehitamine nii kaua viibinud on, vastas Pert, et kogu vastav asjaajamine on seotud väga mitmete osapooltega - VPK, PPA, KAPO, Kadrioru Park, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, MKA, eritingimuste koostaja, eskiisi koostaja.

"Suhtlus, läbirääkimised ja ka sobiva lahenduse väljatöötamine on tähendanud pikki arupidamisi ning kooskõlastamist. Kui tahta kõigile sobivat lahendust, siis see ongi pikk ja demokraatlik protsess."

Piirdeaia valmimiseks mõeldud 403 000 eurot kantakse üle järgmise aasta riigieelarvesse.

Pert kinnitab, et ka pärast piirdeaia valmimist jääb väljak Kadrioru külastajatele endiselt vaadeldavaks ja avatuks.

Suvel käis Ekspressi kultuurilisa Areen ajast ees ja palus noorel kunstnikul Fred Kotkasel kujutleda, milline võiks välja näha Kadriorgu presidendilossi ümber kavandatav turvatara. Valmisid kolm fantaasiaküllast visandit, mida saab näha allpool ja mis pakuvad inspiratsiooni tulevastele piirdeaiameistritele.