Ent kuidas Tehver sellesse ametisse sai?

Ühingu projektijuht Anni Jatsa ütleb, et "oli konkurss ja ta kandideeris."

Küsimus, kuidas konkurss toimus, paneb aga Jatsa kogelema: "Tähendab, konkurssi ei olnud, oli sihtotsing!"

Tegelikult käisid asjad nii. Mullu kevadel andis MTÜ juhatuse esimees Jaanus Tehver teada, et aasta lõpus lahkub ta ametist. Advokaat Tehveril oli auahne plaan – ta kandideeris peaprokuröri ametikohale. Valituks, nagu me teame, ta ei osutunud.

Enne lahkumist pidi Tehver leidma ühingusse uue töötaja. Konkurssi ei korraldatud, sobivaid inimesi hakati augustis otsima tuttavate seast.

"Meil oli vaja kommunikatsiooniinimest," täpsustab juhatuse liige Erkka Jaakkola. Ent veel novembriski oli koht vaba. "Meil on brutopalk alla 1000 euro, inimesi on raske leida," oletab Jaakkola põhjust.

5. novembril saatis Jaanus Tehver MTÜ juhatusele kummalise paberilehe. See oli CV, kuid puudusid nii inimese nimi, pilt, aadress, e-post kui ka telefoninumber. Kuna aga „isikul“ oli nii juriidiline kui ka kommunikatsioonialane kõrgharidus, tekkis juhatuses "mister Iksi" vastu huvi. Seda enam, et soovitajaks oli juhatuse esimees isiklikult.

Oli suur üllatus, kui kohtumisele tuli mitte "mister Iks", vaid keskealine naisterahvas.

"Kui me selle naisega kohtusime, olime positiivselt üllatunud, sest teda ei häirinud näiteks nii väike palk," kirjeldab Jaakkola uue töötaja leidmist ja jätkab: "Pärast seda kohtumist Jaanus uuris, kuidas tema soovitatud isik sobis ja alles siis ütles, et see on tema abikaasa Tiiu."

Jaakkola kinnitab, et koos teise juhatuse liikme Tarmu Tammerkiga märkasid nad kohe huvide konflikti.

“Arutasime Tarmuga, kuidas me edasi käitume. Meie käitumismudel eeldab, et juhatuses ei saa olla perekondlikke alluvussuhteid. Kui keegi on huvide konfliktis, siis ta taandatakse. Meie lahendasime asja korrektselt – juhatuse esimees lahkus ametist.”

Ta lisab, et Jaanus Tehver lahkus ametist 17. detsembril.

Aga kas Tehver üldse lahkus? Äriregister seda ei kajasta. Veel sel esmaspäeval – kaks kuud pärast "ametist lahkumist" – oli Tehver äriregistri andmetel ikka MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige.

Jaanus Tehver ise arvab, et tõenäoliselt pole dokumendid veel esitamiseks koos, kuid tema on juhatuse esimehe ametist lahkunud. Samuti ei näe Tehver abikaasa soovitamises eetilist probleemi, sest ise ta värbamisprotsessis ei osalenud .

"Mina tutvustasin oma abikaasat kui oma kandidaati. Ma ei näe midagi kummalist. Kuidas ühingutel on üldse võimalust leida töötajaid, kes on võimelised midagi tegema? See on otsene probleem, neid inimesi pole võimalik leida," selgitab ta.

Erkka Jaakkola, kes on MTÜ kodulehe andmetel uus juhatuse esimees (mida Äriregister samuti ei kinnita) möönab, et Tehveri soovituse tõttu on nad sattunud olukorda, mida muidu peaksid taunima.

Kuidas aga vaatab asjade käigule teine juhatuse liige Tarmu Tammerk, kes korruptsiooniga võitlemise kõrvalt peab Rahvusringhäälingus eetikanõuniku ametit? Tema meelest on kõik kõige paremas korras.

"Konkreetse personaliotsuse puhul arutasime eelnevalt läbi võimalikud huvide konflikti kohad. Kogu protsessis oli huvide konflikt maandatud, otsuseid tegid ainult need, kellel ei ole
seost tööle võetava inimesega," ütleb Tammerk.

PS Mõnikümmend minutit pärast Ekspressi telefonikõnet jõudis äriregistrisse MTÜ Korruptsioonivaba Eesti avaldus juhatuse koosseisu muutmise kohta.
Äriregister näitab seisuga  11.02.2015 kl9.15, et Jaanus Tehver on juhatuse liige.


VASTULAUSE

Artikkel "Korruptsioonivastastel läksid asjad vussi" sisaldab mitmeid valeväiteid ning ma soovin käesolevaga neist ümber lükata järgmised:

1. Artiklis väidetakse, et MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatusele selgus alles esimesel kohtumisel potentsiaalse uue töötajaga, et tegemist on minu abikaasaga. See väide ei vasta tõele. Pärast MTÜ juhatuselt kinnituse saamist, et minu saadetud nimeta CV-s kajastuva kvalifikatsiooniga inimene võib olla sobiv kandidaat (mis toimus e-kirja teel 05.11.2014.a.), saatsin ma samal päeval ehk 05.11.2014.a. MTÜ juhatusele e-kirja, milles ma avaldasin, et tegemist on minu abikaasaga. Samas e-kirjas teatasin ma ühtlasi, et kuna tegemist on minu abikaasaga, ei saa ma mingil viisil osaleda töötaja värbamisprotsessis ning kinnitasin veelkord ka juhatusele juba varem teada olnud fakti, et ma kavatsen MTÜ juhatusest taanduda. Järgnenud päevadel arutasid teised MTÜ juhatuse liikmed seda, kas pidada võimalikuks minu abikaasa tööleasumist ning kuidas tagada seda, et huvide konflikt töötaja töölevõtmisel oleks välistatud. Seda, et MTÜ juhatus otsustas teatud tingimuste täitmisel kaaluda Tiiu Tehveri töölevõtmist ja soovis temaga kohtuda, teatati mulle e-kirjaga 09.11.2014.a. Kokkulepitud kohtumine toimus 14.11.2014.a. See, et kandidaadina saabus kohtumisele mitte "Mister X" vaid "keskealine naisterahvas", ei tulnud kohtumisel osalenud MTÜ juhatuse liikmetele mingil juhul üllatusena, sest kandidaadi isik oli juhatusele teada alates 05.11.2014.a.

2. Artiklis väidetakse, et mina teatasin alles pärast Tiiu Tehveri kohtumist MTÜ juhatuse liikmete Erkka Jaakkola ja Tarmu Tammerkiga viimastele, et tegemist oli minu abikaasaga ning samuti olevat ma uurinud pärast kohtumist, et kas minu soovitatud isik sobis. Need väited ei vasta tegelikkusele. Seda, kas minu abikaasa kvalifikatsioon võiks ühingule sobida, uurisin ma üksnes läbi selle, et saatsin MTÜ juhatuse liikmetele e-posti teel ilma nimeta CV ja küsisin nende arvamust. Pärast seda, kui MTÜ juhatus saatis mulle vastuse, et CV-st nähtuva kvalifikatsiooniga isiku töölevõtmist võib kaaluda (see toimus 05.11.2014.a.), avaldasin ma e-posti teel kandideerija isiku ja taandasin ma ennast täielikult värbamisprotsessist (ka see toimus 05.11.2014.a.). Pärast seda ei ole ma uue töötaja värbamise kohta MTÜ juhatuse liikmetelt mitte mingisugust infot küsinud ega selle protsessiga mistahes viisil kokku puutunud.

3. Artiklis seatakse kahtluse alla fakt, kas ma lahkusin MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimehe kohalt 17.12.2014.a. Seda fakti kinnitavad minu elektrooniliselt allkirjastatud tagasiastumisavaldus, mille ma edastasin MTÜ-le 17.12.2014.a. ja ühingu liikmete 17.12.2014.a. üldkoosoleku protokoll koos koosolekul osalenud liikmete registreerimislehega.

Jaanus Tehver

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid