Oivalise Ajakirjanduse Preemia žürii vaatas läbi meile seatud tähtajaks saadetud kandidaadid. Ettepanekuid laekus meile rohkelt, põhiliselt toimetustelt. Ajakirjanikud ja omaalgatuslikud loojad on uued kommunikatsioonivõimalused Eestis omaks võtnud. Samas, kuigi töid esitati rohkelt, olid esitajad suures enamuses vaid väljaanded ja ajakirjanikud ise. Žüriini soovinuks rohkem ettepanekuid lugejatelt või vaatajatelt - milliseid ajakirjanikke, nend töid või väljaandeid soovitakse väärtustada just uutel võrguplatvormidel.

Otsustasime anda lugejaile veel aega kandidaatide esitamiseks ning seada mõned tänaseks preemiale seatud tööd avalikkusele tutvumiseks veebisaidile oivaline.org.Palume kõigil seda veebisaiti kuni 15. märtsini külastada, uurida esitatud kandidaate, avaldada neile toetust või esitada soovi korral ka uusi kandidaate (tööd peavad olema avaldatud kas 2014. aastal või 2015. aasta 15. märtsini.)

Üldkommentaarina tõstab žürii esile, et esitatud tööd osundavad hästi, kuidas vormieksperimendid - interaktiivsuse lisamine või mitmede erinevate edastusmooduste (tekst, pildid, videod, heli, kaardid jms) kombineerimine muudab sisu ilmekamaks ja mitmetahulisemaks.

Siiski oleksime heal meelel näinud töödes rohkem osalusmeediat - auditooriumi kaasamist ajakirjanduslikkku uurimisse, lugude loomisse või levitamisse. 
On aeg, et oivalise ajakirjanduse ülesleidmisel lööks senisest enam kaasa ühiskond laiemalt. Ajakirjandust tehakse lugejaile, kuulajaile, vaatajaile. Olgem nõudlikud!

Niisiis ootame tagasisidet olemasolevaletele kandidaatidele või esitage värskeid kandidaate meiliaadressil ajakirjandus@gmail.com või jätke oma valik siia postitusele kommentaarina.

Oivalise Ajakirjanduse Preemia žürii koosseis tänavu: Andres Jõesaar, Daniel Vaarik, Indrek Ibrus, Kaarel Veike.


Kandidaat 1:
Aime Jõgi 
Kuidas ma käisin Peipsi taga omasid vaatamas
http://tartu.postimees.ee/.../kuidas-ma-kaisin-peipsi-taga-om...


Kandidaat 2: 
Hans Lõugas
Suur andmeside test

1) Ülevaatlik artikkel läbiviidud eksperimendi tulemustest Delfis koos infograafikaga
http://forte.delfi.ee/.../suur-delfi-andmeside-test-kes-pakub...

2) Interaktiivne Tallinna kaart mõõtmistulemustest, kus on võimalik näha nii üldiseid keskmiseid tulemusi suurema piirkonna kohta kui ka täpsemaid kvartali ja asumipõhiseid tulemusi
http://kaart.delfi.ee/speedtest/

4) Põhjalikum artikkel ja infograafika mõõtmisest EPL online-s ja paberlehes
http://epl.delfi.ee/.../suur-tallinna-andmeside-test-4g-arene...


Kandidaat 3:
Tiit Blaat, Mart Nigola, Kirsti Vainküla, Rain Pruul
Pinnalpüsimine - kaks ja pool kuud Arne Loki ja tema pere elust elust
http://bit.ly/1vrLLAf http://bit.ly/1vrLLAf


Kandidaat 4: 
Nihilist.fm