Maadlustreener ja “Onu Heino killuraamatu” koostaja Martin Plaser teatas Kanal 2-le, et uus seriaal “Restart” rajaneb tema mõtetel ja ta tahab poolt tulust. “Loo autoriõigus kuulub mulle. [–] Edasimüük, litsentsi rent või müük kuulub õigusena mulle (k.a välismaale). [–] Uute seeriate lisamiseks küsitakse minu kirjalik nõusolek,” dikteeris Plaser.

Plaseri nimi lisatigi tiitritesse. See tuli šokina stsenarist Birk ­Rohelennule (pildil), kes kirjutas “Restardi” koos Mihkel Seedriga.

“Mul oli tunne, et lihtsalt läheks talle kallale,” räägib Rohelend. “See oli selline tunne, nagu keegi oleks su lapse ära varastanud.”

Rohelend möönab, et 2012. aastal oli tal Plaseriga juttu võimalikust lahutusseriaalist, kuid toonane projekt pidi kõnelema hoopis pahatahtlikust võrgutajast. Rohelend möönab sedagi, et peategelase perekonnanime Paas pakkus välja Plaser, kuid rõhutab samas, et autoriõigused kuuluvad reaalselt tööd teinule. “Kui paavst ütles Michelangelole, et võiks olla olemas üks pilt, mille peal on jumal ja inimesed ja mida vaadates võiks tulla selline härras tunne, siis kas Sixtuse kabeli laemaali autor on lõpuks paavst või Michelangelo,” küsib Rohelend.

Rohelend koostas advokaat Karmen Turki abiga nõudekirja Plaseri vastu. Ta tahab, et Plaserit ei nimetataks enam seriaali autoriks.Kaebus nr 569

Pressinõukogu otsus 29.04.2015

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Martin Plaseri kaebust Eesti Ekspressis 8. aprill 2015 ilmunud artikli „Kirjanikud vaidlevad, kumb on teleseriaali autor“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib teleseriaali „Restart“ autoriõiguse üle käivast vaidlusest Birk Rohelennu ja Martin Plaseri vahel.

Martin Plaser kaebas Pressinõukogule, et artiklis on ühe poole ütlused ja talle ei ole antud võimalust kommentaariks. Martin Plaser leiab, et sellega jäetakse mulje, nagu oleks tema midagi rikkunud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik saatis kaebajale meili ja palus esitada oma kommentaarid määratud ajaks, kuid kaebaja ei vastanud ega palunud ka ajapikendust. Lehe kinnitusel saatis ajakirjanik kirja kaebaja töömeilile. Lisaks otsustas ajakirjanik kaebajaga ühendust võtta Facebooki kaudu. Leht märkis, et kaebaja ei avaldanud Ekspressile arvamust väidetavate vigade kohta artiklis. Toimetus lisas, et on valmis artiklit veebis täiendama ja vajadusel parandama.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Samuti ei olnud tegemist ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada.

Pressinõukogu esimees Jevgenia Värä