Tundmatuks jääda soovinud erastamisasjatundjad kirjutasid toimetusele, et petutehingu kaasaaitamises kahtlustatakse Eesti Tööstuse ja Ehituse Kommertspanga Tallinna Lasnamäe filiaali juhatajat LT. Aktsiate märkimise korda võib-olla ka seadust rikkuva tehinguga ostis avalikkusele tundmatu Tööstuspanga klient LT abil üle 127 000 Saku Õlletehase aktsia. Sellise aktsiapaki turuväärtus on 3,5 miljonit krooni.

Kui tegemist oli tõesti petutehinguga, jäid ülejäänud rohkem kui 33 000 aktsiaid ostnud isikut ilma võimalusest teenida ligi 100 krooni, sest nii palju annab kasumit nelja lisaaktsia müük. Vaese pensionäri rahakotile oleks selline summa tubli täiendus, tuhandeid ostusoove vahendanud investeerimisfondidele hambad risti võitlust väärt asi.

Registreerimine kaks nädalat hiljem

Iga erastamisagentuurilt aktsiaid soetada sooviv isik peab oma EVP-arvelt reserveerima summa, mida ta kavatseb kulutada aktsiate ostmiseks. Tavaliselt jõuavad andmed pangast EVP-keskregistrisse 24-48 tunniga. Tööstuspangast tuli info aga kaks nädalat.

Nimelt registreeris EVP-keskregister 24. mail kahe Tööstuspanga kliendi arvetelt 2765 reserveeringut õlletehase aktsiate ostmiseks. Ametlikult lõpetati Saku aktsiate müük aga 10. mail ehk kaks nädalat varem.

Enamik 2765 reserveeringust oli tehtud 1 150 EVP-kroonile ehk summale, mille eest sai osta 46 aktsiat. Just nii palju Saku aktsiaid eraldas erastamisagentuur igale ostusoovi avaldanud isikule.

Spetsialistid leidsid seepeale, et reserveeringud tehti müügitulemusi ette teades.

Märkida tasub ka. et reserveeringud 2765 isiku tarbeks tehti kahe eraisiku arvelt, mis on vastuolus õlletehase aktsiate müügi korraga.

Pindit süüdistatakse väljapressimises

"Ma arvan, et ajalehele võis anonüümkirja saata Pindi Väärtpaberite ASi direktor AK," oletab LT vägagi veendunult. Tartu firma Pindi Väärtpaberid vahendas kõige rohkem taotlusi Saku aktsiate ostmiseks.

LT süüdistab AK ja Pindit šantaažis. "'Saku aktsiad endale saanud pangaklient soovis, et ma aitaks tal need maha müüa. AK tegigi pakkumise aktsiate ostmiseks. Leppisime kokku normaalses turuhinnas. Oma kontoris süüdistas AK mind aga kahtlases tehingus, mis võib määrida minu nime.

AK pani ette, et Pindi võiks selle pangakliendi kahtlase aktsiaostu unustada, kui minu klient müüb neile Saku aktsiaid 15 krooni eest tükk, kuigi aktsiate tegelik hind oli üle 25 krooni. Aktsiad oleksin ma pidanud müüma mitte otse Pindile, vaid maksuvabale firmale Steinberg Consulting Ltd, mille esindus Eestis on registreeritud Tartus samal aadressil kus Pindi Väärtpaberidki.

Kui ma ei nõustunud Pindi ettepanekutega aidata neil minu kliendi käest aktsiaid kätte saada, hakkasid nad mind ähvardama kui panga töötajat — st, et ma kaotan oma ausa nime ja see viib alla ka panga maine."

LT ütleb, et lindistas sõnavahetuse kontoris.

AK tahtis päästa erastamise mainet?

AK ei varja, et tal on Tööstuspanga tehingu kohta põhjalik info, sest Pindi tegeles selle uurimisega paar-kolm nädalat.

Mis puutub väljapressimisse, siis kujutab la seda robinhoodiliku õilsa käitumisena, mille eesmärgiks oli Eesti erastamise niigi õhukese ja rabeda maine hoidmine ning suure skandaali vältimine.

"Meie idee oli aktsiad kiiresti LT käest ära osta ja erastamisagentuurile tagasi kanda. Agentuur oleks teatanud elanikkonnale, et arvuti rikke tõttu või mõnel muul põhjusel tekkis viga aktsiate jaotamisel ning nüüd avaneb võimalus igal isikul veel neli aktsiat juurde saada," seletab AK oma heategevuslikku plaani. "Paraku hakkas LT venitama."

Ebatavaline õnn

LT tähendab eelpooltoodud imelike ja kahtlustäratavate kokkulangevuste kohta, et aktsiate hinna täpse äraarvamise puhul oli tegemist juhuse või hea turu-uuringuga(!), reserveeringute hilinemise põhjustas aga tõenäoliselt viga andmeedastuses.

Vastavalt aktsiate müügi reeglitele pidi iga soovija esitama erastamisagentuurile kinnises ümbrikus taotluse soovitud aktsiate arvu ja hinna kohta, samuti EVPde reserveerimistõendi ja osamaksu tasumist tõendava kviitungi.

"Meie andsime ümbrikud ostusoovidega erastamisagentuurile üle õigeaegselt ehk 10. mail. Pakkumisi saab sealt kontrollida," seletab LT.

AK sõnul vajavad ümbrikud kindlasti läbivaatamist. "Võib selguda, et seal pole reserveerimistõendeid või need on võltsitud," ütleb ta.

Küsitavusi tekitab ka 2765 depooarve avamine ühe inimese poolt volituste alusel. AK sõnul olid volitused notariaalselt kinnitamata.

Kontrollid pankades, info kaitsepolitseis

LT ümber käiv kära ja sellega kaasnevad kommentaarid viitavad, et tegelikult on käimas hoopis suurem võitlus kui ühe kahtlase väärtusega tehingu tagamaade selgitamine. Lahingu eesmärgiks on muuta aktsiate avaliku müügi korda, vahetada välja aktsiamüügi tulemusi selgitav firma ja — miks ka mitte — kedagi erastamisagentuurist.

Erastamisagentuur on jätnud endale ilusa pääsetee, sest aktsiate müügi reeglite kohaselt võib agentuur aktsepteerida või tagasi lükata iga pakkumise, olgu need nii vigased või korralikud kui tahes.

Küll aga võidakse kahtlast juhtumit kasutada relvana erastamisagentuuri peadirektori Väino Sarneti lahtilaskmiseks.

Aktsiate müügi tulemused selgitas Saku Õlletehase puhul erastamisagentuuri volitusel välja AS E-Konsultatsioon. See firma on väärtpaberivahendajatel pinnuks silmas eelkõige seetõttu, et temal oli parim ülevaade, missugune pakkumine oli vigane ja missugune mille. Kui KH Fondijuhtide ASi 800 pakkumist tagasi lükati, siis miks jäid sisse kahtlased Tööstuspangast pärit pakkumised, lekib õiglane küsimus. E-Konsultatsioonist öeldi, et Tööstuspanga kliendi vead olid tühised. KH ja AK leiavad, et E-Konsultatsiooni töö vajab uurimist.

Omaette huvi pakub, kust said £ mõned erafirmad täpseid andmeid Tööstuspanga tehingute kohta, kui turu kontrolliks loodud organisatsioonid pole neid saanud. Asjatundjad kahtlustavad, et EVP-keskregister "tilgub läbi".

On rõõm tõdeda, et riigil on EVP-tehingute kontrollimise vastu lõpuks huvi tekkinud. Nädala alguses hakkasid väärtpaberiameti ja rahandusministeeriumi kontrolliosakonna spetsialistid uurima panku. Esmaspäeval oli luubi all Tööstuspank. "Midagi on igatahes juhtunud," on väärtpaberiameti peadirektori Vahur Lokki esialgne napp kommentaar. Oleks hea, kui uurimise tulemused ja vastavad järeldused tehtaks enne, kui käimasoleva kuue ettevõtte aktsiate müük lõpule jõuab.

Info 2765 isiku kummalisest õnnest ja LT kahtlustäratavast askeldamisest on jõudnud ka siseminister Edgar Savisaare ja kaitsepolitsei käsutusse.

Artikkel ilmus 28.juuli 1995