Hävitati ka üks selle raamatu peategelasi. Teine tegelane, lihtsameelne ja elule pretensioone mitteesitav nohikust maapoiss osutub aga hingetarkuselt suuremaks kui need tuhanded intelligentsed ning hästi toime tulevad inimesed, kes Hitleri võidukäiku tervitasid ja sellele rõõmuga kaasa aitasid.