Minus tekitab küsimusi, et kes ja miks selle tellis. Palju asju, mida seal ette pannakse, on juba töös.

Üsna palju on reformimõtteid. Tegevteadlasena mulle tundub, et reform on meil permanentne. Okk pakub, et õppekavad ja teadus tuleb uuesti rahvusvaheliselt hinnata. Aga seda on ju pidevalt tehtud.

Olen isegi öelnud, et asjad, mis pole tasemel, peaks kinni panema. Näide: meil oli ehitusteaduste hindamine. Väliseksperdid olid piinlikus olukorras, sest tavaskaala – rahvusvaheliselt väljapaistev jne – ei sobinud. Nad lisasid jaotuse: Eesti mõttes hea, rahvusvaheliselt pole nähtav.

Mis me siis teeme selle Oki raporti järgi? Paneme kõik ehituserialad kinni? Neid on meil ju vaja.

Okk pakub välja suuri liitmisi.

Ülikoolid tegid laulva revolutsiooni lastele mõeldes igasuguseid alasid juurde, et saada võimalikult palju tudengeid. Eriti kasvasid odavad alad.

Õigusteadus?