Paber ütleb, et Savisaarele heidetakse ette altkäemaksu korduvat võtmist Tallinna linnapeana nii enda kui Keskerakonna heaks.

Esimene episood puudutab Savisaare ammust head sõpra, peamiselt Šveitsis resideeruvat suurettevõtjat Alexander Kofkinit. Kahtlustuse kohaselt on Savisaar saanud temalt hüvesid kahe asja eest.

EKSPRESSI SELGITUS: Kofkini kontrollitav ettevõte Estkompexim Toitlustus rendib juba aastaid 77,4ruutmeetrist pinda Tallinna raekoja platsi ääres aadressil Mündi 2 /Raekoja plats 10 /Saiakang 1.

Mullu augustis andis linnavalitsus välja korralduse sõlmida firmaga uus rendilepingu kümneks aastaks tariifiga 41,80 €/m². Korralduse allkirjastas linnapea Savisaar.

Eelmine leping oli aastast 2010. Seal kehtis tariif 510 kr/m2, mis praeguses vääringus on 32,59 €/m2. Lisaks pidi rentnik remontima pindu ligi 13 000 euro eest.

Prokuratuur kommenteerib seda episoodi sisepaberis järgmiselt: „Jutt ühe rendilepingu pikendamisest, minu hinnangul ei ole praegu võimalik öelda, et see rendileping millegagi võrreldes just soodsam oli.“

Teiseks heidetakse ette, et Savisaar eelistas Kofkini ettevõtet ühe suurürituse korraldamisel.

EKSPRESSI SELGITUS: Tegemist oli tänavu jaanuaris Tallinnas toimunud Rahvusvaheline Linnaarengu Assotsiatsioon INTA 38. ülemaailmse kongressiga “Nutikad tulevikulinnad. Territoriaalne, sotsiaalne ja tehnoloogiline innovatsioon“. INTA tingimused nägid ette vähemalt 200 inimese majutamist.

Muuhulgas tutvustati kongressil Tallinna tasuta ühistransporti ja külalised viidi sõitma uue trammiga Moonika.

Edgar Savisaar on üks INTA seitsmest asepresidendist. Kongressi korraldas Tallinna linnavalitsus.

Linnavalitsuse töötajad kaalusid kongressipaigana Viru hotelli ja Meriton Grand Conference & Spa Hoteli, mis asub Toompuiestee ja Paldiski maantee nurgal ning kuulub Kofkini ettevõttele. Valik langes viimase kasuks.

Samas hotellis on korduvalt oma valimispidusid pidanud Keskerakond.

Teine episood ütleb, et endine keskkonnaminister Villu Reiljan vahendas suurettevõtja Vello Kunmani lubadust maksta Keskerakonnale 20 000 eurot.

Savisaar omakorda olla võimaldanud jätkata ehitustööde jätkamist ajal, mil see oli Linnaplaneerimisameti poolt keelatud (2014 lõpp).

EKSPRESSI SELGITUS: Jutt käib Kunmani tütre eramust Nõmmel aadressil Sihi 108. Seal lõhuti restaureerimise nime all täielikult maha eelmise wabariigi aegne väärtuslik puumaja ning hakati ehitama moodsat ja palju suuremat eramut.

Mullu 8. detsembril palus naaber linnavalitsusel kontrollida, kas ehitus vastab projektile.

Juba järgmisel päeval käis linnaplaneerimisamet kohal ja tuvastas rikkumised. Veel päev hiljem käskis amet ehituse peatada. Enne jõule tegi linnaplaneerimisamet teise ettekirjutuse – viia ehitus vastavusse projektiga.

Kunman käis linnavalitsuses seletusi andmas, aga see ei aidanud.

Tänavu veebruaris teavitas amet Notarite Koda, et krunt koos pooleli ehitusega võidakse müüa uuele omanikule, kes esineks heauskse omanikuna. Notarid pidid hoiatama ostjat, et pooleliolev ehitus tuleb maha lammutada ja taastada väärtuslik puumaja.

Ka uus omanik Marika Lehtla (on Kunmaniga seotud) on linnalt saanud korduvalt nõudmisi uusehitis lammutada ja algse elamu koopia taastada.

20 000 euro lubamine pole asja lahendada aidanud.

Sisepaberis märkis prokuratuur: „Meil ei ole praegu neid dokumente veel seonduvalt Kunmani kinnistuga, seega ei saa ma kinnitada, et see oli keelatud, pigem, et puudus luba.“

Kolmas episood puudutab tuntud kinnisvaramagnaati Hillar Tederit.

EKSPRESSI SELGITUS: Hillar Tederi firma Promptus Capital OÜ soovis vahetada endale kuuluvat Mäekalda 14 kinnistut Tallinna linnale kuuluva L. Koidula 34a kinnistu vastu.

Mäekalda 14 asuvad Kadriorus tenniseväljakud. Koidule 34a kohal on asunud alates 1835. aastast oranžerii ehk triiphoone, mis on tänaseks täielikult lagunenud.

10. aprillil 2015 teatas abilinnapea Kalle Klandorf Promptus Capitalile, et kõneluse krundi vahetus ei tule kõne alla. Linn peab seda Kadrioru pargi jaoks oluliseks kohaks ja näeb sinna ette haljastuse tugipunkti ja õppekeskuse rajamise.

Esialgse kahtlustuse kohaselt võimaldas Edgar Savisaar nende kruntide vahetust Keskerakonna finantsjuhi, tollal Riigikogusse kuulunud Kalev Kallo vahendusel. Selle eest sai Keskerakond 275 000 euro suuruse laenu. Raha liikus või pidi liikuma firma Midfield vahendusel, mida veab Keskerakonna reklaamimees Paavo Pettai.

Sisepaberis märkis prokuratuur: „Ei ole võimaldanud vahetust, selles osas on ainult kokkulepe, aga kruntide reaalse vahetuseni ei ole jõutud, see lükkus edasi ja peatus, kui Savisaar läks haiglasse, ka taotluse esitamise kohta meil praegu info puudub.“

Neljas episood puudutab ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi. Kahtlustuse kohaselt võimaldas Savisaar eelmise aasta lõpus Tuulbergi ettevõttele 50 000 euro eest osalemist Kultuurikatla hankemenetluses.

EKSPRESSI SELGITUS: Episoodi keskmes on ilmselt suvel 2014 avaldatud Kultuurikatla hange „Hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude“ rajamiseks, kuhu laekus neli pakkumist. Kõige soodsamaks osutus Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja Tafrix OÜ pakkumine. Hanke tulemused vaidlustas AS Astlanda Ehitus ja tema kaaspakkuja Rand ja Tuulberg AS, kuid juba enne vaidlustuse arutamist otsustas Kultuurikatelt juhatav, legendaarne erastamisagentuuri juht Väino Sarnet võitja diskvalifitseerida. Leping mahus 3 146 664 eurot sõlmitigi 16. detsembril 2014 Astlanda ning Rand ja Tuulbergiga. Sama kontsern sai enda kätte ka muud Kultuurikatla rajamisega seotud tööd.

Sisepaberis märkis prokuratuur: „Hankemenetluses võivad ju osaleda kõik, vaid korraldati nii, et temaga seonduv äriühing tunnistati võitjaks (ehkki algselt tunnistati teine äriühing võitjaks).“

Paberis märgitakse, et kriminaalmenetlust Savisaare asjas alustati mullu 17. juulil. Prokuratuuris arutati muuhulgas, kas öelda välja altkäemaksusummad, mida ei tehtudki, kuna see oli "kõige ebaselgem".