Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus IT arendusjuht Margus Kanter nõudis ühelt firmalt korduvalt altkäemaksu seoses sihtasutuse IT hangete suunamisega (2012).

36. 5113 eurot

Põhja Politseiprefektuuri politseinikud Jevgeni Semjonov ja Jevgeni Mäting nõudsid ja võtsid altkäemaksu salakütuseveo suhtes silma kinni pigistamise eest (2006).

35. 6391 eurot

Viru Maakohtu kohtunik Mihhail Komtšatnikov nõudis altkäemaksu seoses tema menetluses olnud mõrvajuhtumiga, et vabastada süüdistatav vahi alt ning määrata talle kautsjon (2010).