Kuna summasid pole veel üle kantud, taotles Jõks esialgse õiguskaitsena, et Eesti Filmiinstituut (EFI) ei sõlmiks Allfilmiga toetuslepingut ega maksaks raha välja.

Jõks esindab kaotajaid ehk Peeter Rebase paadipõgenikest rääkiva filmi „Purjetamine vabadusse“ meeskonda.

Vaidlus keskendub peamiselt ühele küsimusele: kas hindamiskomisjoni kaks liiget olid erapooletud? Suurimaks süüdlaseks peab Jõks EFI peaprodutsenti Piret Tibbo-Hudginsit, kes varem oli üks Allfilmi omanikke.

„Siis asus ta komisjoniliikmena hindama sisuliselt iseenda poolt ettevalmistatud mängufilmide ideekavandeid, teised osalejad seati sellega ebavõrdsesse olukorda,“ seisab kaebuses.

Teine erapoolikuses süüdistatav on operaator Elen Lotman. Lotman on „Tõe ja õiguse“ kaasprodutsendi Madis Tüüri elukaaslane.

Allar Jõks taotleb, et kohus tühistaks kõik otsused, mis 2013. ja 2014. aastal Allfilmiga seotud filmiprojektide „Tõde ja õigus“ ja „Võta või jäta“ suhtes tehti.

„Need rikkumised võisid oluliselt mõjutada tootmistoetuste määramist Allfilmile.“

Ühtlasi taotleb Jõks, et tühistataks EFI otsus, millega jäeti rahuldamata „Purjetamine vabadusse“ rahastamistaotlus. Samuti soovib ta filmiprojektile uut sõltumatut hindamist.

EFI juhatuse liikme Edith Sepa sõnul on Jõksi ja Rebase taotluse eesmärk määrida EFI peaprodutsendi Piret Tibbo-Hudginsi mainet alusetute süüdistustega. „EFI otsused on olnud läbipaistvad ja põhjalikult kaalutletud, meedia vahendusel ühepoolselt üles visatud kahtlused ei ole leidnud kinnitust,“ lisas Sepp.

Allfilmi esindav vandeadvokaat Ramon Rask teatas kohtule, et riikliku rahata jäämine halvaks täielikult Allfilmi filmide tootmise.

„Kui riigirahad ära võetaks, ähvardaks sisuliselt Allfilmi pankrot – kogu ressurss on praegu läinud kahe konkursifilmi tegemiseks, muid filme pole võetud. Tehtud on juba palju kulutusi, mis vastasel korral tuleks maha kanda.“

Juba praegu käib „Tõe ja õiguse“ võtete ettevalmistus – Vargamäe ehitamine, talutööde-alane ettevalmistus, põldude külvamine, maastiku loomine. Kuna filmis on olulised kõik neli aastaaega, on kogu võttegraafik juba tunni täpsusega paika pandud. „Graafikus pole võimalik enam muudatusi teha,“ ütleb Rask.

Rask naeruvääristab ka paadipõgenike-filmi tegijaid, kelle meelest jäid nad rahata üksnes seetõttu, et keegi teine võttis raha ära. Põhjus oli aga siiski projekti puudulikkus.

EV 100 filmiprojekte hindas asjatundjatest koosnev žürii ning eraldi kokku kutsutud EFI ekspertkomisjon, mille hinnangul pole projekt „Põgenemine vabadusse“ toetuse saamiseks piisavalt kvaliteetne. Näiteks räägib „Põgenemine vabadusse“ kangelase teekonnast, kuid ei toimu peategelase kasvamist ega muutumist, samuti jääb segaseks loo sõnum.

Tööpäeva lõpus selgus, et kohus jättis Jõksi taotluse rahuldamata ja raha väljamaksmist ei keelata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid