Tallinna Ringkonnakohtu esimehel Urmas Reinolal on see juba teine manitsus veerand tunni jooksul. Esimest korda pidi ta kohtualusele meelde tuletama, et ütlusi ei anta istudes.

Sorry,“ kohmab süüdistatav ja võtab käed taskust.

On esmaspäev, 21.november. Ringkonnakohtus on ärimees Andres, kellest Ekspress kirjutas möödunud kuul. Isana maksab ta pojale elatisraha 93 senti kuus ehk umbes 300 korda vähem, kui peaks.

Kohtuotsuse alusel peab mees pojale maksma 296 eurot ja 72 senti, kuid alates 2013. aasta aprillist hoidub Andres sellest kõrvale. Ta võlgneb lapsele kokku 18 000 eurot.

Ringkonnakohtu avalikul istungil tunneb Andres end häirituna.