Seitsmenda klassi lõpus valiti Jan oma klassi esindajana kooliaasta lõpus pidulikule direktori vastuvõtule. Jani puhul oli valimine eriti ootamatu, sest eelnevatel aastatel oli ta kimpus nii käitumise kui õppimisega. 7. klassis toimus aga muutus ‒ Jan hakkas hästi õppima.

Ka kaheksandat klassi alustas ta hästi. Tänavu jaanuaris on poisi hinded neljad-viied, keskmine hinne tuleb 4,5. Käitumine ja hoolsus on eeskujulikud. Kuid ühel jaanuaripäeval marsib klassi politsei ning paneb Janil käed raudu. Miks ometi?