Eestis on 163 hooldekodu 7600 inimesele. Neist 44 omavad ravimite hulgiostu õigust, sealhulgas rahustitele ja narkootilistele ainetele. Seejuures ei pea hooldekodus olema isegi meditsiinipersonali. Lihtsalt hooldekodud ei tohi omatahtsi ravimeid jagada, vaid peavad lähtuma arsti määratud raviskeemist.

Mida ja kui palju antakse? Keegi ei tea

Tänavu avaldatud ravimiameti, sotsiaalkindlustusameti ja õiguskantsleri kantselei kontrollkäikude raportid ja ettekirjutused aga näitavad, et ravimite ostuõigusega hooldekodud on seda õigust kuritarvitanud. Kuni selleni välja, et meditsiinilise hariduseta hooldajad kipuvad pisut rahututele klientidele ise narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid jagama.