KPMSil on sotsidega ka perekondlik seos. Firma juhi ja kaasomaniku Henri Käsperi ning tema poolvenna Heiki Laja (samuti KPMSi partner) ema Reet Laja kuulub sotside juhatusse.

Nüüd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, KPMSi ja sotside vahekorrast. EAS kuulub sotsiaaldemokraadist ministri Urve Palo haldusalasse. Enne Palot oli vastutavaks ministriks Liisa Oviir (samuti SDE) ja täpsustuseks tuleb lisada, et enamik KPMSi võite EASi suhtekorraldusrahale ongi pärit Oviiri valitsemisajast.

EASiga algas PR-firmal tihedam koostöö 2015. aastal.