1958. aastal valminud Jawa mopeed seisis koolimaja koridoris sellepärast, et õpilane Sandra Sirk valis vana mopeedi renoveerimise oma kaheksanda klassi loovtööks.