Nii suurt vahet ei ole võimalik seletada erinevusega kuritegevuse tasemes. Liiatigi tuleb Rootsis või Taanis, erinevalt Eestist, tegeleda tõsiste terrorikuritegudega, mis vastupidi võiksid nõuda just kõrgendatud julgeolekumeetmeid. Justiitsministeeriumi poolt kokkupandav jälitustegevuse ülevaade näitab, et kümne aasta taguse ajaga võrreldes on jälituslubade arvus toimunud ka märkimisväärne kasv. Kui 2007. aastal anti välja 1776 luba, siis möödunud aastal juba 3154 luba.

Telia on ainuke avalikustaja

Telia on ainuke siitkandi telekomifirma, kes regulaarselt avalikustab, mida jõuametkonnad nende võrgus teevad.