Kokku on politseil õnnestunud tuvastada 28 417,95 euro päritolu. Süüdistusakti kohaselt aga ulatub Dennis Einasto (30) tegelik kuritegelik tulu koguni 3 245 788,31 euroni.

Kust ülejäänud raha pärineb, prokuratuur vaatamata jälitusega kogutud kirjalikele tõenditele, telefonide pealtkuulamisele, arvutisüsteemide varjatud jälgimisele, sotsiaalmeedia andmete vaatlusele, koostööle Europoli ja FBIga ning veel paljudele muudele pingutustele endiselt ette ei kujuta.

Aga alustame päevast, kui väidetav kuri geenius Tartu maakohtus esimest korda kohtupinki toodi ning keerukuselt kohati mõnd Martin Heideggeri raamatut meenutav kohtudraama üksikute, enamasti lähisugulastest vaatlejate ees tasaselt lahti rulluma hakkas.