Puhkus pole laiskus!


Ja see ei peaks juhtuma siis, kui töö on otsas või kui saabub surm! Süsteemi ahnus ei kingi vaba aega, seda tuleb jõuga võtta. Vaba aeg võiks olla midagi muud kui taastumine tööst, et teha tööd. Puhkus on sama oluline kui töö, ja vaimne hügieen võiks olla osa kasvatusest, nii nagu seda on töömoraal. Une kasutegur on asendamatu ja seda peaks teadlikumalt praktiseerima. Puhanud aju on märksa teravam, efektiivsem, osavõtlikum, tervem, tähelepanelikum jne!

Rohkem ruumi apsakatele!


Meil võiks olla (= tuleb võtta) rohkem aega katsetamiseks ja asjadele ringiga lähenemiseks. Liigne tulemuslikkusele orienteeritus mõjub uutele ideedele ja avastustele pärssivalt. Juhusele peaks jätma ruumi juhtuda!

Tuuluta oma ­tõekspidamisi!


See, mis kunagi oli, ei pea nii jääma. Teistsugusele, tundmatule, harjumatule tuleks anda ruumi ja mitte tormata ründama midagi ainult sellepärast, et see meist erineb. Alustuseks võiks proovida mõtteliste kilomeetrite kõndimist selle teise inimese kingades, siis mõned korrad veel ja kui teisti ei saa, siis lihtsalt lasta tal olla.

­Poliitikute ­teleesinemised


Naiivitarist mina ootab, et ühel päeval tuleb selline poliitikute teledebatt, kus üksteise süüdistamise asemel kuuleb sisulisi vastuseid esitatud küsimustele. Kus valimisi ei võida raha, kus keegi sõltumatu ja arukas suudab selgeks teha, mida üks või teine valik reaalselt tähendab.