Kuid eesti keeles on siiski nõnda, et „kullake“ on „pisikesest“ enam tavakasutuses. Kui tahame loomulikku tõlget, mitte reaalust, siis on „kullake“ kahtlemata paslikum.