Vaheri magistritöö pole muidugi selline nagu Rainer Vakra oma, kus originaalmaterjal sisuliselt puudus, aga tegu pole ka paari pisikese viiteveaga. Vaheri töösse on kopeeritud lauseid, on kopeeritud üksikuid lõike ja ka suuremaid osi. Need pole töö sisu mõistes kõrvalistes kohtades, vaid moodustavad olulise osa.