Kõige enam on Elmar Vaher oma magistritöös kopeerinud Janar Jäätma poolt Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 2015. aastal kaitstud doktoritööd „Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega“. Samuti on Vaher oma töös ilma viidete ja ilma jutumärkideta kasutanud Mait ­Laaringu doktoritööd „Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena“, mis on samuti kaitstud Tartu ülikoolis 2015. aastal.
Lisaks eelnimetatud kahe doktoritöö kasutamisele on Vaheri magistritöös kopeeritud muidki allikaid: põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, eri seaduste seletuskirju, kaitseministeeriumi kodulehekülge ning Soraineni advokaadibüroos 2013. aastal valminud „Kriisireguleerimise valdkonna juriidilist analüüsi“.

Vaheri magistritöö pole muidugi selline nagu Rainer Vakra oma, kus originaalmaterjal sisuliselt puudus, aga tegu pole ka paari pisikese viiteveaga. Vaheri töösse on kopeeritud lauseid, on kopeeritud üksikuid lõike ja ka suuremaid osi. Need pole töö sisu mõistes kõrvalistes kohtades, vaid moodustavad olulise osa.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega