Tartu on väike puust linn, paras maakoht, kuid selle kompaktsus ja inimsuurus annab võimaluse jõuda paljude erinevate inimesteni. Ilmselt on see üks põhjustest, miks valiti Tartu 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks ning miks kohtasin kuuendat korda toimunud linnafestivalil UIT lisaks selle eeldatavale publikule ehk 20–30aastastele kultuurihuvilistele ka teisi inim- ja rahvusgruppe.

Lisaks linna kompaktsusele jõuab UIT tartlasteni ka seetõttu, et keskendub üksildase uitaja linnakogemusele: peaaegu kõiki sündmusi sai külastada vabalt valitud kellaajal ja kas või üksinda. Festivalil polnud kindlat toimumispaika ega algussündmust, sestap ei tekkinud ka ülevat ning pisut väsitavat festivalimeeleolu, kuid ometi oli UIT igal pool Tartus kohal. Selle külastamiseks ei pea festivalist enne midagi kuulnud olema ega kallist piletit ostma, sellele võib lihtsalt niisama sattuda – ning niisama lihtsalt ka lahkuda.