Kumu näitus on jagatud peatükkideks, kus saame aimu möödanikuks jäänud perioodide naistele mõeldud ruumidest ja neist välja tungimisest, meeste domineeritud institutsioonide, näiteks kiriku ja ülikooli murenemisest. Praeguseks on meil paljudest neist mehi ja naisi lahutavatest kummalistest kommetest piisav distants, et imetleda näitusel eksponeeritud teoste probleemipüstituste kestvat aktuaalsust #MeToost hea emaduseni ja ekstaatilistest meeleseisunditest kohusetundlikuks õpetajaks olemiseni.