Kohus vajas suhtluskorra muutmise otsuse tegemisel nii isa kui ema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialisti seisukohta.

Mõlemad omavalitsused vastasid kohtule kirjalikult, kumbki ei toetanud isa soovi.

Voliniku poole pöörduski isa esindaja seetõttu, et saada erapooletu arvamus, kas lastekaitsespetsialistid diskrimineerisid isa.