Mitte ainult tseremoonia

Eestis on võrreldes muude lähiriikidega matuse korraldamine suurel määral era-, mitte riigi kätes. Pika ajaloo ja kogemustega Tallinna Matusebüroo võimaldab tellida kõiki matuse korraldamise ja tuhastamisega seotud teenuseid. Sobivalt korraldatud matusele aitab kaasa lähedastega vajalike küsimuste läbiarutamine, kuid loomulikult on igati abiks ka matusebüroo nõustajad. Tallinna Matusebüroo on usaldusväärseks partneriks muu hulgas ka paljudele riigiametitele ja institutsioonidele, omades kogemusi suurte ja esinduslike matuste korraldamisel. Siiski on tähtsal kohal ka võimalus väheste vahenditega lahkunule väärikas ärasaatmine korraldada.

Samuti tegeletakse repatrieerimisega (ingl k repatriation) ehk aidatakse vastu võtta või koju tuua välismaal lahkunu põrmu ning toimetada tagasi kodumaale Eesti Vabariigis lahkunu koos tema päritolu- ja sihtkohariigis nõutud dokumentidega.

Tallinna Matusebürool on kogemusi lahkunu rahvusvahelist transporti nõudva dokumentatsiooni organiseerimisega üle kogu maailma. Sagedasemad sihtkohad on Skandinaavia ning Kesk- ja Ida-Euroopa, Euraasia riigid, harvem tuleb ette eksootilisi riike Lõuna-Ameerikast ja Aafrikast.

Kuna iga matusejuhtum on erinev, saabub kõige sobivam lahendus lahkunu lähedaste ja kogenud korraldajate koostöös.

matus.ee

info@matus.ee

Lahkunu transport 24 h:
517 2599 või 644 9580