Eesti ainsa riigitulundusasutusena loodud RMK sai alguse 1999. aastal. Keskuse juhi Aigar Kallase sõnul pole meie maa olnud sajandi jooksul kunagi nii rikas kui praegu – seda nii metsamaa suuruse, puidutagavara kui ka, paljuski just eelnevast tulenevalt, loodusliku mitmekesisuse poolest. RMK lähtub Eesti metsa hallates viiest põhilisest ülesandest: metsa kasvatamine, loodusväärtuste hoidmine, riigile metsa majandades tulu teenimine, looduses liikumise võimaldamine ja loodusteadlikkuse tõstmine.

RMK on Eesti riigimetsa läbi aastakümnete säästvalt majandanud. Juba 2002. aastal, kõigest kolm aastat pärast asutamist, taotleti ja saadi vastutustundliku metsanduse märgis FSC, mida on siiani järjepidevalt hoitud. Aastal 2010 lisandus kestliku metsanduse sertifikaat PEFC. Nüüdseks on lisandunud veel kaks serti: keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat. RMK pakutav sertifitseeritud metsamaterjal tagab Eesti puidule ja sellest valmistatud toodetele konkurentsivõime maailma turgudel.

RMK on üks Eesti mainekamaid tööandjaid ja oluline tööpakkuja väljaspool pealinna. 2019. aastal sai riigimetsas tööd 6300 inimest, kellest ligi 700 töötab RMK-s põhikohaga. Üle Eesti on RMK-l kokku 31 kontorit, peakontor asub Sagadis.

Astutakse metsa eluringiga ühte sammu

RMK tegeleb erinevates metsamajandamise ja looduskasutuse valdkondades, sealhulgas maakasutus, metsakorraldus, taimla- ja seemnemajandus, puiduturustus ja looduskaitse. Metsa hallates arvestatakse selle ürgset eluringi, nii et eestlaste üks olulisemaid ressursse otsa ei lõppeks. Aastas istutatakse üle 20 miljoni puu ja hooldatakse umbes 40 000 hektarit noort metsa. Küpses metsas teeb RMK uuendusraiet – see moodustab riigimetsast igal aastal 1%. Pärast raiet pannakse kasvama uus metsapõlv ja ürgne eluring algab otsast peale.

Tulu kasutatakse eelkõige metsa enda hüvanguks: noore metsa hooldus, looduskaitsetööd, puhkevõimaluste arendamine, metsateede ehitamine ja hooldamine. Loodussõbraliku ressursi arvelt täidetakse kõigi hüvanguks ka riigikassat ja panustatakse metsateaduse arengusse Eestis.

Riigimets on meie kõigi kasutuses. RMK pakub liikumisvõimalusi rahvusparkides, matkaradadel ja kaitsealadel üle Eesti. Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valmis kogu riiki hõlmav matkateede võrgustik. Metsaonnides ööbimine, lõkkekohtade kasutamine või puhkealadel telkimine on heatahtlikele teelistele täiesti tasuta.

Meie liigirikkaid metsi tuleb ka kaitsta. Riigimetsast on range kaitse all üle 300 000 hektari ehk 29,2%. See on ala, kus metsade majandamist ei toimu. Majandamispiirangutega metsa on veel täiendavalt 7,1% ja ka kõikides ülejäänud metsades järgitakse metsatöid tehes seaduses ette nähtud nõudeid eluslooduse hoidmiseks. RMK on ka Eesti suurim looduskaitsetööde tegija. Looduse tasakaalu hoidmine on RMK-s esmatähtis.

RMK matkatee avamine 2018. a koos Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga.

Üle ootuste head tulemused

Riigi ootused ja eesmärgid riigimetsa majandamisele on lahti kirjutatud RMK arengukavas, mis lähtub omakorda riiklikust metsanduse arengukavast. Viimases RMK arengukavas aastaks 2020 püstitatud eesmärgid on täidetud ja hooti ka ületatud. Kui arengukavas oli eesmärgiks seatud 2,5 miljonit kaitse- ja puhkealade külastust aastas, siis nüüd on see kasvanud koguni 2,7 miljonini.

Targalt kavandatud metsatööd ja metsamaa pindala suurenemine on võimaldanud ületada ka metsa tootlikkuse kasvatamisele seatud ootusi. Eesmärgiks võetud metsatagavara iga-aastane suurenemine 4,7 miljoni tihumeetri võrra on saavutatud ja praegu mõtleme juba sellele, kuidas seda numbrit 5 miljonini kasvatada. Ikka selleks, et mets rohkem ja kvaliteetsemat puitu toodaks, süsinikku seoks ja seeläbi kliimamuutustega paremini võidelda suudaksime.

Metsa raiume igal aastal miljoni tihumeetri võrra vähem kui suureneb metsa tagavara. Metsast välja toodud puit jõuab suures osas kohalikesse metsatööstusettevõtetesse ja annab seeläbi võimaluse töökohtade loomiseks ja majanduse lisandväärtuse kasvatamiseks.
Ohustatud või ebasoodsas seisundis elupaikade taastamise eesmärgid on samuti enam kui sajaprotsendiliselt täidetud: mullu taastati riigimaal kokku 8500 hektarit poollooduslikke kooslusi, soid ning luite- ja nõmmekooslusi.

RMK juht Aigar Kallas võtab oma töö kokku järgmiselt: „Minu jaoks on selles ametis oluline tasakaal. Kõikide otsuste juures peab olema säästlik. See tähendab, et otsuste eri tahud tuleb läbi kaaluda. Et ei tehtaks majandusotsuseid ainult rahast lähtudes ega ka kaitse alla võtmise otsuseid ainult looduskaitse seisukohtadest lähtudes.”

Kas teadsid, et ...

... 2014. aastal valiti RMK looduses liikujale mõeldud mobiilirakendus avaliku sektori parimaks äpiks? Nüüdseks on äpile lisandunud oluliselt rohkem võimalusi ja kasvanud ka kasutajate arv.

... tööandjate maine pingereas on RMK pidevalt olnud esikümnes? See näitab, et metsamehe kutse on endiselt väga hinnatud.

... 2016. aastal tunnistati RMK Eesti mainekaimaks suurettevõtteks?