Praegu on kaks andmebaasi, millega tegeleme. Üks on avaandmete portaal opendata.digilugu.ee, kus on andmed kõigi Eestis tehtud testide kohta.

Esiteks ei tule sealt päris hästi välja, kui sama inimest on testitud korduvalt. Kui ta on saanud ühe korra positiivse ja ühe korra negatiivse tulemuse, siis tema mõlemad tulemused on andmebaasis kirjas. Nii et kui me lõpuks hakkame arvutama, kui paljusid inimesi on testitud, siis me ei tea, mitut inimest on kokku testitud.

Oleks andmetes mingigi indikaator, miks inimest otsustati testida! Kas ta oli sümptomitega ja tal oli haiguskahtlus? Oli ta haigega kontaktis või oli ta riigitöötaja, keda rutiinselt testitakse? Kui oleks need andmed, saaks me aimu, kui palju on asümptomaatilisi haigeid. Sellist väärt infot meil kahjuks ei ole, kuigi seda oleks suhteliselt lihtne saada.