Ega me seda veel ei tea, sest selliseid olukordi õnneks ei ole ju enne olnud. Praegune seis annab teadlastele hea võimaluse saada uusi teadmisi muu hulgas sellest, kui vajalik ikkagi on lastele silmast silma suhtlus teiste lastega. Just praegu on algatatud palju koroonaolukorraga seotud uurimisprojekte, aga tulemuste saamiseks läheb veel aega.

Teie küsimusele vastamiseks tuleb toetuda varasematele uurimustele. Kui arengupsühholoogias on uuritud sotsiaalse isolatsiooni mõju, siis peamiselt seda, kuidas mõjutab last emast eemalolek. Ema või mõne teise lähedase inimese olemasolu on laste arengule äärmiselt tähtsaks peetud juba alates 1950. aastatest.