Kuni 31. augustini sai Riigikogu kultuurikomisjonile teha ettepanekuid riiklikult tähtsate kultuuriehitiste kohta, mille ehitamist või renoveerimist eelolevatel aastatel Kultuurkapitali vahenditest toetada.