Euroopa Komisjon hoiatas sügise alguses, et liitu ähvardab veelgi suurem sõltuvus blokivälistest riikidest. Ehkki liikmesmaad on võtnud eesmärgi liikuda väiksema süsinikujalajäljega majanduse poole, ei ole neil endal piisavalt toorainet ega töötlemisvõimekust, et „uut majandust“ iseseisvalt üles ehitada. Peaasjalikult on puudus keemilistest elementidest, mida vajavad akud ja muu taastuvenergia toomiseks vajalik masinapark.

Juhul kui Euroopa Liit soovib 2050. aastaks täita endale seatud kohustusi, on juba kümne aasta pärast tarvis 18 korda rohkem liitiumi ning 5 korda enam koobaltit. Eesmärgi lõppkuupäevaks on kordajad juba vastavalt 60 ja 15.