Tulid Päevalehes välja julge oletusega, et 1940. aastal võis Eestis olla Nõukogude Liiduga ühinemise pooldajaid umbes 10%. Kui Eesti rahvaarv oli sellal veidi üle ühe miljoni, siis räägime 100 000 inimesest. Millel põhineb sinu järeldus?

No kõigepealt, tõsi, kui need inimesed oleks teadnud, mida tähendab ühinemine Nõukogude Liiduga, siis võiks arvata, et neid üle 0,1% poleks olnud. Aga nad ju ei teadnud. See 10% on muidugi väga hinnanguline, põhineb eelkõige kommunistide toetusel. Kompartei oli keelatud, kuna nende programmiliseks põhieesmärgiks oligi ühinemine Nõukogude Liiduga, ning need, kes kommuniste pooldasid, olid järelikult ka N Liiduga ühinemise poolt. Viimastel demokraatlikel valimistel 1932. aastal sai parlamenti seitse kommunisti, neist viis kommunistide varinimekirjas ja kaks vene nimekirjas.