Kirjanike liidu liikmetest olevat „Helme leeris“ näiteks Sven Kivisildnik, Piret Bristol, Aarne Ruben, ­Kuido Merits ja Peeter Sauter. Maimu Berg nimetas liidu listis peetud kirjavahetuses Helme ümber toimuvat koguni „nõiaprotsessiks“. Kuido Merits leidis, et "Peaks ju olema selge, et "Peetri asi" ei saa lõppeda enne kui kolmanda astme kohtus, kus loodetavasti tehakse õigeksmõistev otsus (nagu juhtus raamatukogu direktori Martin Hallikuga, tollel mehel oli nimelt tegemist konkreetse seksijuhtumiga)". Aarne Ruben teatas aga, et "P. Helme on alusetult freimitud ja süüdi lavastatud erudeeritud germanist, kelle saatust võib võrrelda Ain Kaalepit tabanud repressioonidega 1949. aastal".

Kuuldavasti loobus kirjanike liidu ajakiri Looming Helmelt tellitud proosa-aasta ülevaatest, aga olevat kirjanikule ülesütlemise hetkeks tehtud töö eest siiski teatud kompensatsiooni maksnud.

Helme asemel võtab proosa-aasta Loomingus kokku Valner Valme.

Selle aasta mai seisuga on kirjanike liidus 331 liiget, liidu esimees on Tiit Aleksejev.