Seksuaalsust kui identiteedi osa seal pole. Niimoodi ei mõistetud seda tollases juudi kultuuris ega Rooma-Kreeka kultuuris – see on ristiusu tekkimise kontekst.

Sõna „homoseksuaalsus“ Piiblis ka ei ole?

Ei ole.

Heteroid, geisid, lesbisid ei ole?

Ei ole. Teaduslik seksuoloogia on ikkagi väga uus asi, kunagi 1950ndatel saab hoo sisse. Seksuaalsusest kui inimliku teadvuse või identiteedi osast rääkimine on väga uus. Näiteks kas või arusaam, et seksuaalsus ei ole nii-öelda ainult akt (seks ise), vaid on palju laiem mõiste. Olles ise heteroseksuaalne mees, siis ka mind mõjutab see palju laiemalt, minu ilumeelt, mille leian olevat võluv, mille leian olevat atraktiivne. Selles mõttes on seksuaalsuse kontseptsioon väga uus.

Kuigi homoseksuaalsust Piiblis ei ole, on mõned teod, mille kohta tänapäeval ütleme „homoseksuaalsus“, ja sealt Piiblist geiabielu vastased ikkagi leiavad oma suuniseid?

Piiblis on ainult üksikud kohad, kus homoseksuaalset akti puudutatakse, ja enamik neist on sellised, mis käivad meesprostituutide, vägistamise, poistepilastamise kohta. Need ei ole kahe täiskasvanud inimese vabatahtlikud suhted. Need on asjad, mis on tänapäevalgi kriminaalsed.