Varbola arheoloogilist leiuainest varemalt analüüsinud arheoloogid on osutanud üksmeelselt linnuse hilisele rajamisajale võrreldes siis teiste muinasaja lõpu Harjumaa kantsidega (Keava ja Lohu I). Tsiteerides arheoloog Valter Langi (2004): „Ka kogu ümberkaudne asustus – nii vähe kui seda siin oli – on suhteliselt hilise päritoluga“.

Kahtlemata on Varbola Jaanilinn äärmiselt huvipakkuv muistis ning seda kas või mitmekihilisust ja -aegsust (linnus, külakalmistu, ohvrikoht ja sepikoda?) arvesse võttes. Juba aastakümneid on uurijaid paelunud küsimused: kes siiski olid need varbolased, kust võeti ressursid seesuguse võimsa linnuse rajamiseks peaaegu eikuskile – ja milleks seda kõike tehti?