Täpsemalt käib jutt Libatse-Nurme teelõigu (see on 21,6 kilomeetri pikkune lõik enne Pärnut) ehitamisest. Just sellest oleks pidanud saama avaliku ja erasektori koos töötamise nii-öelda proovitöö.

Avaliku ja erasektori koostöö – inglise keeles public–private partner­ship ehk PPP – on teatud tüüpi finantseerimisskeem, kus jagatakse riske ja vastutust.

Eestis kuulubki PPP sissetooja au Martin Helmele. 2019. aasta augustis käis Helme koos nõunik Kersti Krachtiga kahepäevasel visiidil Saksamaal ja Austrias. Rahandusministeeriumil ei olnud visiidi kokkupanemisel rolli, see oli poliitiline algatus.

Tagasi tulles rõõmustas minister avalikkust sõnumiga, et on leidnud lahenduse, kuidas maanteed kiiresti neljarealiseks ehitada.