"Meedia langetas süüdimõistva otsuse kaheksa kuud tagasi," ütles õigeks mõistetud Aivar Mäe täna pärast kohtuotsuse väljakuulutamist. "See tänane otsus on pigem peretuttavate, kolleegide, sõprade ja mu enda jaoks oluline. Selleks, et sisemist tasakaalu leida".

Aivar Mäe kaitsja vandeadvokaat Paul Keres ütles pärast istungit, et kuna ta pole jõudnud veel otsusega tutvuda, ei oska ta seda hetkel ka täpsemalt kommenteerida. Küsimuse peale, kas väidetav ohver siis valetas, ütles Keres: "Kohus ilmselt ei uskunud teda."

Kerese sõnul plaanivad nad endiselt esialgse loo kirjutanud ajakirjaniku vastu kohtusse minna. "See on jätkuvalt töös ja me lähme sellega kindlasti edasi," sõnas ta.

Politsei väärteootsus puudutas kolme episoodi ja just nende üle ongi kohtus vaieldud. Kohtu ees käis mitmeid tunnistajaid, keda politsei väärteomenetluse raames üle kuulati, kuid kellest kohtus kasu ei olnud, sest nende kirjeldatud intsidentidel polnud tunnistajaid. Nii ilmusidki nad lihtsalt kohtusse kohale, tutvustasid end ja siis lasti neil minna. Lähemalt loe kohtuistungitel toimunust siit.

Kohus ei tuvastanud, et Mäe tegutses kannatanu tahte vastaselt

Politsei väärteo menetluses kirjeldati, et A. Mäe pani toime kehalise seksuaalse iseloomuga teod ühe kannatanu vastu ajavahemikul 01.11.2018-13.12.2019 vähemalt neljal korral, samuti aegadel 04.06.2019 ja 06.08.2019. Väärteoasjas tehtud otsusega karistati Mäed rahatrahviga 400 eurot. Väärteootsuses on väärteo toimepanemise ajaks märgitud 4.06.2019 kell 13:00 ning 04.06.2019 kell 14:00.

Aivar Mäe vaidlustas oma kaitsjate kaudu väärteootsuse täielikult ning ei nõustunud selles väljatooduga, eitades etteheidetavate tegude toimepanemist. Nende hinnangul on väärteootsuses kitsalt piiritletud ajavahemik ja nii ei saa Mäele ette heita teistel ajahetkedel toimunut. Lisaks on nende hinnangul kannatanu ütlused ebausaldusväärsed ning vastuolus teiste tõenditega.

Kohus leidis, et Aivar Mäe käitumises puudub KarS § 1531 lg 1 objektiivne koosseis, mistõttu tuleb PPA Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna 21.10.2020 langetatud otsus väärteoasjas tühistada ning menetlus nimetatud väärteoasjas VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel lõpetada.

Kohus ei tuvastanud, et A. Mäe teod oleksid olnud kannatanu tahte vastased ja tema käitumise tagajärjeks oleks olnud kannatanu inimväärikuse alandamine.

Kohus leidis, et mõistlik on hüvitada Aivar Mäele kaitsjatasudena 9231.60 eurot taotletud 14699,40 euro asemel.

Otsus ei ole veel jõustunud.