See on vale.

Eestis on pakendite kogumise, sorteerimise ning taaskasutamise ja ringlusse võtu süsteemis hämatud, antud valelubadusi ja kõigi näitajatega petetud.*

Pettus on mitmetasandiline. Petetakse riiki, sest kogumise, sorteerimise ja ringlusse võtu (s.t uute asjade tegemise) näitusid võltsitakse, et mitte maksta pakendiaktsiisi.

Eesti riik omakorda petab Euroopa Komisjoni, sest aktsepteerib kokkukeevitatud näitajaid ja esitab siis nende pealt valeandmeid, et mitte Euroopast trahvi saada.

Ja lõpuks petetakse tavalisi inimesi.