Mida pidi see kõik tähendama?! Lihtsalt absurd absurdi pärast? Katse tõestada, et unenägusid on võimalik lavale tuua? Mäng mulle tundmatu noortekultuuri semiootiliste märkidega?

Arusaamatuks jäänuga talitab inimese aju ratsionaalselt – ta unustab selle. Ent Keerdiga nii ei läinud; nähtut unustada või tõrjuda oli võimatu, see oli end haakinud kusagile alateadvusse – mis oligi lavastaja eesmärk, ei vähimatki kahtlust – ning lihtsalt nõudis seletust. Käis peale. Käis pinda. Kippus juba und röövima.